h
London Office
Quick Contact

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Miłosz Niećko:  Zapraszam /Poniedziałek – Piątek/ 08:30 – 16:30

g

Kancelaria

Informacje o Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Miłosza Niećko świadczy kompleksową pomoc prawną
zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.
adwokat-niecko-milosz

Adwokat Miłosz Niećko jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Po zakończeniu studiów rozpoczął odbywanie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, którą zakończył uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego i wpisem na listę adwokatów.

Adwokat Miłosz Niećko posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył zarówno w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej, jak również pracując dla szeregu instytucji prawnych (m.in. Sąd, Prokuratura, Kancelaria Adwokacka, Kancelaria Prawnicza). Zainteresowania koncentrują się w szczególności na takich obszarach jak m.in. prawo karne, windykacja należności a także prawo ochrony zdrowia i odszkodowania.

Priorytetem Kancelarii jest poszukiwanie skutecznych rozwiązań i wypracowanie najbardziej korzystnego dla Klientów rezultatu sprawy. Kancelarię Adwokacką cechuje indywidualne podejście do Klienta i pełne zaangażowanie w pomyślne rozstrzygnięcie.
Pomoc prawna świadczona jest w formie ustnej konsultacji, sporządzania pism, środków odwoławczych, a także poprzez reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym, wykonawczym oraz przed organami ścigania i organami administracji państwowej.

Adwokat Miłosz Niećko jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie.

Potrzebujesz Pomocy Prawnej

Skontaktuj się z Kancelarią